Van buiten naar binnen: samen bouwen aan een
de inrichting van de Omgevingswet

de impact van de omgeving

Voorjaar 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Overheidsorganisaties zijn druk met de voorbereidingen hierop. De Omgevingswet biedt niet alleen kansen, maar ook voldoende uitdagingen. Met onze jarenlange expertise op verschillende gebieden helpen de Vrienden van de Zaak u bij het verkrijgen van inzicht in de impact die de Omgevingswet op uw organisatie heeft. En we helpen u bij het bepalen van de routekaart om de Omgevingswet te implementeren. Dat doen we uiteraard samen, in de geest van de Omgevingswet.
Met een Quick-scan brengen we samen de impact in kaart

Wat bieden we aan?

Sessie: de Omgevingswet in een notendop
In een sessie van maximaal vier uur, lichten we de verschillende aspecten van de Omgevingswet toe en brengen we uw medewerkers op het basiskennis niveau.

Quick-scan: de invloed en kansen van de Omgevingswet voor uw organisatie
Samen met leden van uw organisatie brengen we langs een aantal sporen de impact van de Omgevingswet voor uw organisatie in kaart. Het resultaat wordt in een afsluitende presentatie met aandachtspunten en aanbevelingen aan uw organisatie opgeleverd.

Routekaart: implementeren van de Omgevingswet
Met de Quick-scan als uitgangspunt stellen onze adviseurs samen met uw medewerkers een routekaart op en bepalen we de strategie om de Omgevingswet in de organisatie te implementeren.

  • De Omgevingswet zet in op digitalisering. Alle relevante beschikbare informatie moet voor een betrokkene partij beschikbaar en begrijpelijk zijn. Wat betekent deze ambitie voor de te volgen strategie voor uw organisatie de komende jaren?

    ORGANISATIE
    Van decentraal naar integraal.
 Welke strategie hanteert uw organisatie voor de ontwikkeling van de kerninstrumenten uit de Omgevingswet? En is deze strategie al voldoende doorvertaald in uw informatievoorziening?

  • Van 'nee tenzij', naar 'ja, mits'. Burgerparticipatie, integrale planvorming. Ruimer denken in mogelijkheden dus. Een cultuuromslag met grote kansen. Is uw organisatie klaar voor deze omslag?

  • Is de Omgevingswet aanleiding voor versnelde invoering van zaakgericht werken. In hoeverre is er al sprake van zaakgericht werken in de keten vanuit uw organisatie? Biedt uw informatiearchitectuur wel voldoende basis om vanuit te bouwen?

  • De omgevingswet en het Digitale stelsel gaan hand in hand. Is uw ICT-architectuur en organisatie gereed voor de aansluiting op het digitale stelsel omgevingswet (DSO) en de standaarden die gelden voor samenwerken in de keten?

Vrienden van de Zaak

We stellen ons graag aan u voor

Mark van den Broek

Verander katalysator omgevingswet en zaakgericht werken

Mark werkt elke dag vol overtuiging aan een beter presterende overheid. Dankzij ruim 15 jaar advies- en implementatie-ervaring in alle geledingen van de overheid, beschikt Mark over een goed beeld van de mix van organisatieontwikkeling, procesverbetering en informatievoorziening die daarvoor nodig is. Van buiten naar binnen kijkend, helpt Mark overheidsorganisaties de eigen producten en diensten scherp af te bakenen en de processen waarin die producten en diensten worden voortgebracht, te identificeren en uniformeren.

Gustaaf de Man

Projectmanagement, Zaakspecialist, Organisatieadvies

Gustaaf is een ontwapenende, enthousiaste projectmanager en adviseur die gegrepen is door het ‘Zaakgericht Werken’-concept. Voor G.Z-H ontwikkelde hij een producten- en dienstencatalogus en plaatste hij zaakgericht werken op de kaart door verbeteringen te initiëren, waarbij het zaakgericht denken en werken is geïmplementeerd. Als coordinator Omgevingswet voert hij momenteel een impactanalyse uit in opdracht van een tweetal waterschappen. Gustaaf is als partner verbonden aan Tenzing projectmanagement.

Miguel Hassink

Informatieadvies, Informatieanalyse, Projectmanagement

Miguel is een bekende in de gemeentelijke organisatie en die van de gemeentelijke ketenpartners, zoals Provincie, Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio’s. Miguel heeft een sterk analytisch vermogen en is in combinatie met zijn organisatiesensitiviteit in staat snel een beeld te vormen van het netwerk en mogelijkheden. Bij de Provincie Zuid-Holland heeft Miguel in het afgelopen jaar, een grondige kennis verworven van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Arie van Halem

Informatieanalist, Architect, Ontwerper

Arie wordt graag betrokken in situaties waarin een pril idee over de informatiebehoeften moet worden omgezet in een concrete oplossing. Daarbij stelt hij de behoeften van de organisatie en niet de mogelijkheden van de IT in het middelpunt.
Hij was onder meer verantwoordelijk voor de architectuur en kwaliteit van het implementatietraject van een VTH systeem. Bovendien heeft hij in opdracht van de Provincie Zuid-Holland de impact bepaald van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de informatiestromen. Arie is als partner verbonden aan Level-Up

Ad Overgaag

Projectmanager

Als motivator en verbinder brengt Ad projecten weer op de rails. Hij heeft veel ervaring binnen het domein van omgevingsdiensten en gemeentes. De digitale huishouding van overheden is waar hij zich het meest thuis voelt. Bij een gemeente is Ad momenteel betrokken bij de digitalisering van de gemeente als gevolg van de Omgevingswet.

Edwin Vink

Relatiemanager

Edwin Vink weet als relatiemanager een sterke feeling met de klant te combineren met inhoudelijke adviezen en treffende voorstellen. Met bagage als projectmanager en adviseur startte hij eind jaren ’90 Level-Up . Al snel begon ook de samenwerking met zelfstandig professionals. Een jarenlange samenwerking die gebaseerd is op wederzijds commitment en vertrouwen.

Peter van Helden

Projectmanagement, Business- en Informatieanalyse

Peter is een rustige en no-nonsense adviseur met veel ervaring binnen het domein van gemeentes, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. Als ‘verbinder’ op het snijvlak van business en ICT weet hij zijn vaardigheden optimaal voor de organisatie in te zetten. Het verbeteren van bedrijfsprocessen en de informatievoorziening is hierbij zijn specialiteit. Voor enkele gemeenten en omgevingsdiensten heeft hij meerdere aanbestedingen en systeemimplementaties uitgevoerd, o.a. voor een VTH systeem en Bodem Informatie Systeem.

Vrienden van de Zaak: betrokken zelfstandigen professionals,
verbonden door de Omgevingswet en zaakgericht werken